Загърбва ли Chevron шистовата индустрия, за да се разшири в Близкия изток?

Последните планове на изпълнителния директор Майкъл Уирт разкриват съкращения на разходите в САЩ и разширяване на бизнеса в Източното Средиземноморие